Meteorološka postaja Rovinj JVPAktualni podaci
Trenutni podaci h
Temperatura zraka °C
Relativna vlažnost %
Tlak zraka hPa
Brzina vjetra m/s
Udari vjetra m/s
Smjer vjetra
Kiša danas mm

Opasnost od požara (CB Indeks) izračunava se na temelju podataka o temperaturi zraka i relativnoj vlažnosti. Može poprimiti vrijednosti: mala opasnost od požara, umjerena opasnost od požara, velika opasnost od požara, vrlo velika opasnost od požara i ekstremno velika opasnost od požara.


Današnji podaci
Današnja statistika
Najniža temperatura zraka °C
Najviša temperatura zraka °C
Sredna dnevna temperatura °C
Najniža relativna vlažnost %
Najviša relativna vlažnost %
Najjači udar vjetra m/s
Srednji vjetar m/s
Kiša danas mm
Mjesečni podaci
Mjesečna statistika
Najniža temperatura zraka °C
Najviša temperatura zraka °C
Srednja mjesečna temperatura °C
Najniža relativna vlažnost %
Najviša relativna vlažnost %
Najjači udar vjetra m/s
Srednji vjetar m/s
Kiša ovaj mjesec mm
Meteo podaci dostavljaju se koristeći Davis Vantage Vue meteorološku postaju. Prikaz podataka i statistiku uredio Alen Šterpin (Neverin.hr).
Interaktivni grafovi izrađeni uz pomoć SteelSeries, JavaScript library i RGraph.