O nama

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera:
– zaštite od požara i eksplozija;

– gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom;

– pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama;

– obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama;

– predavanja raznim organizacijama i zainteresiranim grupama ljudi s ciljem obuke i preventivnog djelovanja i gašenja u slučaju požara.

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

 

Ustroj

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ (JVP) po sistematizaciji broji ukupno 32 radnika, koju sačinjava:

– zapovjednik
– zamjenik zapovjednika
– četiri voditelja smjena
– četiri vođe grupa
– dvanaest vatrogasca-vozača
– osam vatrogasaca
– referent
– spremačica.

 

Od navedenih djelatnika u operativu spada 30 profesionalna vatrogasna djelatnika.

 

Vozni park

Rad je organiziran u četiri vatrogasna odjeljenja, koji se provodi u četiri radne smjene, u trajanju od 12 sati (dnevne i noćne). U odjeljenjima radi 6 do 7 članova vatrogasne Postrojbe.

 

Područje djelovanja naše Postrojbe proteže se na grad Rovinj i općine Bale, Kanfanar i Žminj. Naš osnivač je grad Rovinj, općine Bale, Kanfanar i Žminj.

 

Centrala - dežurna prostorija i radni pultPo zapovijedi glavnog zapovjednika ide se u ispomoć i drugim vatrogasnim postrojbama na području Republike Hrvatske (posebice u priobalju). Za takve potrebe postoji intervencijska jedinica osnovana od strane Istarske Županije, u koju su uključeni i naši profesionalni djelatnici, koji su posebno obučeni i po potrebi sudjeluju u gašenju na bilo kojem dijelu priobalja i Hrvatske općenito.

Kao što smo naveli vatrogasci brinu o zaštiti imovine i ljudi, a njih štiti zaštitnik vatrogasaca sv. Florijan, koji se već tradicionalno obilježava 4. svibnja čime se slavi Dan vatrogastva.

Povijesni pregled nastanka vatrogasne postrojbe Rovinj

 

JVP logo

1816. poglavarstvo grada Rovinja u pisanom obliku donosi Odluke o zaštiti od požara

1823. poglavarstvo grada donosi odluku o nabavci opreme za gašenje požara.

1846. organiziraju se patrole za zaštitu od požara.

1853. poglavarstvo razmatra mogućnost formiranja vatrogasne jedinice i nabavke strojeva za gašenje požara.

10.10.1854. za direktora vatrogasne jedinice postavljen je g. Antonio Basilisco koji iste godine daje ostavku zbog neopremljenosti jedinice.

1861. poglavarstvo donosi odluku o obaveznom održavanju poljskih cesta u smislu zaštite od požara.

1864. nabavlja se određena oprema.

1865. donose se odluke o načinu korištenja petrolejskih lampi radi opasnosti od požara.

1867. grad se dopisuje sa tvornicama opreme za zaštitu od požara radi nabavke istih.

 

vozilo      prikolica

 

1877. grad uvodi statističku obradu podataka o požarima na svom području.

1878. nabavlja se literatura o načinima gašenja požara.

1881. donosi se pravilnik policije u slučaju požara.

1883. donose se odluke o formiranju vatrogasne jedinice.

1884. nabavljaju se dvije ručne pumpe za gašenje požara.

1885. nabavlja se literatura “Il Pompiere”.

1886. tvornica duhana (TDR) traži odobrenje od grada da njihovi vatrogasci mogu uniformu koristiti i izvan kruga tvornice.
Iste godine grad dozvoljava vatrogascima TDR nabavku opreme za vatrogasce za što grad izdvaja 132.50 fiorina.

10.06.1886. TDR preuzima vatrogasnu opremu od proizvođača I.R. Dittner iz Beča.

1890. TDR obavještava grad da se vatrogasna jedinica tvornice rasformirala.

1893. u više dokumenata vidljivo je postojanje vatrogasne jedinice grada.

Od 1894. postoje detaljni izvještaji vatrogasne jedinice grada o izvršenim

intervencijama kao i o troškovima za opremu i nadoknade za vatrogasce.

1895. vrši se reorganizacija vatrogasaca.

 

tablica

 

1897. donosi se pravilnik o radu vatrogasne jedinice.

1904. ponovno se vrši reorganizacija vatrogasne jedinice.

1906. Prof. Colpi izvještava grad da vatrogasci imaju samo jednu ispravnu pumpu.

1910. Grad raspisuje natječaj za zapovjednika vatrogasne jedinice te imenuje zapovjednika Weiglein Ugo iz Trsta (u nekim dokumentima stoji Vigliani Ugo).

1912. grad nabavlja odore i ostalu opremu vatrogascima.

dokument1913. godine vatrogasna jedinica Rovinj ima u svom sastavu Zapovjednika, Zamjenika zapovjednika, dva voditelja odjeljenja, dvoje vođa grupe 16 vatrogasaca i 6 pripravnika ili ukupno 28 djelatnika za područje grada Rovinja za koje grad osigurava 3384 krune godišnje za osobne dohotke.

1914. Beč osigurava 2000 kruna za nabavku vatrogasne pumpe.

1915. razmatra se mogućnost formiranja i dobrovoljnih vatrogasaca grada.

1920. predlaže se povećanje broja profesionalnih vatrogasaca.

1922. vatrogasna jedinica upozorava grad da prestaju s radom ukoliko se ne osiguraju sredstva.

1924. zapovjedništvo vatrogasne jedinice izvještava grad o stanju iste i predlaže mjere.

1925. donosi se novi pravilnik o radu vatrogasaca.

1927. rasformira se vatrogasna jedinica.

1929. zapovjednik vatrogasne jedinice, koja je vjerojatno opet organizirana, izvješćuje grad o stanju u istoj.

1934. vrši se popravak vatrogasnog doma.

1937. za zapovjednika postavlja se g. Dessanti.

1939. vrši se reorganizacija zaštite od požara.

1944. izvještaj o radu vatrogasaca.

Od 1945. ponovna reorganizacija jedinice koja je pod ingerencijom grada pa prelazi pod vatrogasnu miliciju nakon čega prelazi pod grad. Jedno kraće vrijeme vatrogasci su službenici u gradskoj upravi. Ponovno se formira Profesionalna vatrogasna jedinica.

1994. reorganizira se vatrogastvo pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

1999. godine ponovna reorganizacija. Formira se Javna vatrogasna postrojba.

Od 2002. financiranje JVP prelazi u ingerenciju Grada Rovinj i Općina Bale, Kanfanar i Žminj.

Iznijeli smo samo kratke naznake po godinama kako bi istakli da je potreba za zaštitom od požara aktivnost s kojom su se poglavarstva grada Rovinja uvijek susretala te da je u pisanom obliku nama dostupno razdoblje od 1816. godine što ne znači da se te aktivnosti nisu obavljale i prije, što je i vidljivo u “Statuto municipale di Rovigno“.

Od 25.08.1796. godine gdje se u posebnim glavama govori o zaštiti od požara i kazni u slučaju izazivanja požara pa do statuta Općine Bale “Lo statuto di Valle” iz 1467. godine gdje precizno regulira pitanja zaštite od požara i kazni u slučaju nepridržavanja.

Vatrogasna himna

Vatrogasci braćo mila
zapjevajmo u sav glas
glasnica nam pjesma bila
da smo četa svim mila
za spas svim za spas
vatru gasi brata spasi
to je našeg društva zov
kad se požar nam doglasi
eto nas na plamni krov
što si čovjek trudom steče
il djedova mu dar
sve može kratke spreče
za čas postat ugljen žar
tako nesta mnogo blaga
i zavlada jad i glad
toga nema braćo draga
gdje junački naš je rad
vatru gasi brata spasi
to je našeg društva zov
sve steć možmo suzdasi
ak ne može život nov
vatru gasi brata spasi
vatru gasi to je našeg društva zov
to je društva zov
združismo se hvala bogu
združismo se hvala bogu
u vještačkom radu
svom bratu otrt suzu mogu
spasit život spasit dom
dizat blago domovini
činit milom rodu glas
u blizini i daljini požar gasit evo nas
vatru gasi brata spasi
to je našeg društva zov
dizat blago domovini
činit milom rodu glas
u blizini i daljini požar gasit evo nas

1898. (uglazbio Ivan pl. Zajc)