Zanimljivosti

Pored teških i zahtjevnih intervencija, kao što su požari /šumski, kućni…/, prometne nesreće, i sl. postoje i lijepi trenuci u našem poslu.

Između ostalih možemo spomenuti posjete djece iz vrtića i nižih razreda osnovnih škola, koji zajedno sa svojim odgojiteljicama i
učiteljicama započinju s ranim učenjem preventive u suzbijanju požara. Kod takvih susreta djecu upoznajemo s osnovama preventive od požara, demonstriramo rad nekoliko aparata, s opremom koja služi u određenim akcijama i drugo.

Osim susreta s djecom povremeno spašavamo životinje u neprilikama. Tako npr. spašavamo mačke sa visokih stabala koje “ne mogu” sići, zbrinjavamo pse čiji vlasnici stradavaju u nesrećama, do dolaska vlasnika.